ยินดีต้อนรับ โรงเรียนบ้านผาเวียง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ฟรี

ผลการคัดเลือก บุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านผาเวียง แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อ ปฏิบัติงานธุรการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวอริษา บุญรอด