ยินดีต้อนรับ โรงเรียนบ้านผาเวียง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ฟรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านผาเวียง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นการลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ งานธุรการโรงเรียน มีรายชื่อดังนี้ 1.นางสาวอริษา บุญรอด